ProFacto Datablade

Global Master

ProFacto Add On til Dynamics NAV

Hvis din virksomhed har flere enheder vil der ofte være et behov for at dele data på tværs af disse. Dette gælder særligt hvis der er transaktioner mellem disse. Med Global Master kan I nemt synkronisere data mellem jeres enheder - også selvom de ligger i forskellige databaser.

Avanceret Data Administration

ProFacto Add On til Dynamics NAV

Med standardopsætningen af Dynamics NAV tildeles medarbejderne rettigheder til de generelle områder, der er relevante i forhold til deres ansvarsområde. Desværre får de ved samme lejlighed adgang til at ‘rette’ i opsætningen også, hvor det måske slet ikke er meningen.

 

Det kan få nogle alvorlige konsekvenser for administrationen både datamæssigt og økonomisk og er ikke almindeligt. Efterfølgende fejlretning kan være omfattende, da Dynamics NAV som standard ikke forhindrer sådanne fejl.

 

Med tillægsmodulet Avanceret Data Administration kan der sikres helt ned på feltniveau i systemet.

Udvidet produktionsregistrering

ProFacto Add On til Dynamics NAV

Med tillægsmodulet ”Udvidet produktionsregistrering” kan din virksomhed opnå en mere præcis opgørelse over direkte omkostninger i produktionen.

 

Du får en mere præcis vurdering af lønsomhed på hver enkelt salgsordre sammen opgørelsen over dækningsbidrag på DB1 niveau i det interne regnskab. Du får også mulighed for at registrere omkostninger der ikke er nedarvet fra forbrug af lagervarer eller kapacitetstid ligesom muligheden for registrering af kapacitet og vareforbrug på afsluttet produktionsordre og færdigmelding på afsluttede produktionsordrer.

Mankoanalyse i planlægningskladden

ProFacto Add On til Dynamics NAV

Med tillægsmodulet ”Mankoanalyse i planlægningskladden” kan planlæggeren umiddelbart afgøre hvorvidt der er komponentmæssig dækning for de enkelte ordreforslag i planlægningskladden.

 

Dermed kan du sikre, at kun ordrer, hvor de nødvendige materialer er til rådighed, frigives til produktionsgulvet. Samtidig bliver det tydeligt for planlæggeren hvilke komponenter, der er de kritiske for den aktuelle plan, hvorefter indsatsen kan fokuseres på disse.

 

Annuller Produktionsmelding

ProFacto Add On til Dynamics NAV

ProFacto har udviklet en funktion der automatisk kan tilbageføre fejlagtige produktionsmeldinger i Dynamics NAV.

 

Funktionen kan også varetage annullering eller tvangslukning af produktionsordrer, som f.eks. er blevet sat i gang ved en fejl eller f.eks. må stoppes i utide fordi en kunde har annulleret sin ordre.

 

 

 

Aktionsliste

ProFacto Add On til Dynamics NAV

Aktionslisten er et add-on til din Dynamics NAV der i første fase er et ledelsesværktøj fordi det synliggør forkerte data eller forsinkede aktiviteter.

 

I næste fase er det i højere grad et nyttigt værktøj for den enkelte medarbejder til at tage vare på de daglige opgaver.

 

 

 

 

Please reload

Udover standard Dynamics NAV kompetencerne har ProFacto gennem tiden udviklet specielle løsninger til produktionsvirksomheder. Alle er kommet ud af reelle problemstillinger i markedet og er mange steder i fuld drift den dag i dag. Løsningerne er såkaldt vertikale løsninger der lægges oven i standarden og er altid kvalitativt programmeret med respekt for den eksisterende standardløsning.

I alle programmeringsoplæg og implementeringer tager vi hensyn til fremtidige opgraderinger så langt øjet rækker.

Kontakt os

ProFacto A/S

Lyfaparken
Måløv Byvej 229​

DK-2760 Måløv

Tlf.: +45 60 21 95 02